Uprawa gleby, podłoże i nawożenie

Śliwy są roślinami klimatu umiarkowanego, a do prawidłowego rozwoju wystarcza im średnia suma opadów wynosząca minimum 600 mm. W przypadku suchych miesięcy należy zadbać o ich prawidłowe nawodnienie. Najlepiej zaopatrywać się w drzewka wyłącznie z wykwalifikowanych szkółek, co gwarantuje, że są one zdrowe i wolne od chorób. Dobrze rosną na przepuszczalnych i bogatych w składniki pokarmowe glebach o pH 5,5 – 6,0. Preferują czarnoziemy, lessy, wyższe mady, można je także z powodzeniem zasadzać na gliniastych lub piaszczysto-gliniastych. Najlepiej rozwijają się na słonecznych stanowiskach – jeśli istnieje taka potrzeba, przytnij wyższe drzewa w sąsiedztwie, aby dostarczyć śliwie więcej światła słonecznego. Należy sadzić ją wiosną (pod koniec marca), kiedy jest mała szansa wystąpienia przymrozków, a ziemia jest obeschnięta po roztopach. Przy sadzeniu większej ilości drzewek należy pamiętać o luźnym rozstawie. Po posadzeniu drzewko powinno wyrosnąć już w następnym sezonie.

Stanowisko śliwki musi być regularnie odchwaszczane. Jeśli chodzi o nawożenie, zaleca się stosowanie preparatów azotowych. Ilość nawozu w pierwszym roku po posadzeniu powinna wynosić 30-50 kg azotu, w drugim 40-60 kg, a w kolejnych latach od 80 do 120 kg rocznie. Przy nawożeniu i wzbogacaniu gleby należy unikać stosowania herbicydów doglebowych. Śliwka każdej odmiany wymaga poza azotem także potasu, wapnia, żelaza, cynku i magnanu. Ponieważ brak lub niedobór któregokolwiek z tych składników sprawia, że rozwój śliwy jest nieprawidłowy lub utrudniony, najlepiej zaopatrzyć się w specjalistyczne nawozy dla śliw, które zawierają wszystkie wymienione elementy. Gwarantuje to prawidłowy rozwój i obfite zbiory owoców.